Madárbarát város, Nagykőrös cheap replica watches

  2010. február 24. 21:26

A nagykőrösi Arany-Híd Baráti Körön belül megalakult a Nagykőrösi Madár- és Természetbarát Kör, amelynek fő célja, hogy Nagykőrös madárbarát város legyen.

Megalakulás helye, ideje: Mango Club, 2010. március 18.
Alapító tagok: Kiss Lászlóné Gabika nyugalmazott pedagógus, Nyerges Józsefné Erzsike nyugalmazott igazgatóhelyettes, Gavaldik Éva Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola tanára, Bátori György Aranykerék Túracsoport vezetője, Bencsik Géza Nagykőrösiek Nagykőrösért Alapítvány elnöke, Sápi Mária környezeti nevelő Pálfája Oktatóközpont, Tényi András városi főépítész, Bálint Zoltánné Ica Református Gimnázium tanára, a Madárbarát kör vezetője, Kapás Tibor természetbarát.

Az első feladatok az általános iskolák és középiskolák vezetőivel való tárgyalás, mely szerint támogassák, hogy Nagykőrös madárbarát város legyen. Az egyeztetések eredményesnek bizonyultak, a megkeresésnek nagyon örültek, és mindenki fenntartás nélkül támogatta a kezdeményezést.

Első legfontosabb dolgunk, az odú készítése, melyet nagy örömünkre a Református Gimnázium szakmunkásai segítségével készítünk el, Bálint Zoltánné tanár szakmai vezetésével.
Itt szeretném azon lelkes szülők támogatását is kérni, akik odú- és etetőkészítésben segítségünkre lennének, bátran jelentkezzenek.
Az első felajánlást Mezei Imre helyi képviselő tette, aki faanyagot biztosított az odúk és etetők készítéséhez.

Nagykőrösön az alábbi helyeken szeretnénk odút és etetőt kihelyezni:
Minden általános és középiskola ígéretet tett, hogy belép, és Madárbarát Iskola lesz. A Toldi Iskola már több éve Madárbarát oktatási intézményként működik, így a cím birtokosa.
Munkahelyek közül az Aranytej Kft. lépett be, aki már hosszú ideje fecske és gólya lakhelyet biztosít.
-a Cifrakertben, ahol a Toldi Iskola dísznövénytermesztő osztálya segítene Gavaldik Éva vezetésével,
-a Hősök terén
-Református temető
-Katolikus temető
további ötleteket várjuk, a fent említett személyeknél személyesen, vagy a www.kapofa.hu-n .

További belépéseket www.mme.hu honlapon teheti meg.

Madarakkal kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg, a www.kapofa.hu-n.

Tisztelettel: Kapás Tibor
madárbarát   

 

 Gólyák
 
Gyurgyalag és partifecske
Szemezés (gyorgyalag és szalakóta)

 

 
  Rovat: Rolex de replique - Hozzászólás: 34

Nagykőrösért elismerő cím tag heuer aquaracer calibre s replica|

  2010. február 24. 20:59

Kapás Tibort természetvédelmi munkásságáért jutalmazták

A Nagykőrös Városért Közalapítvány az idei évben először adta át a NAGYKŐRÖSIEK
NAGYKŐRÖSÉRT elismerő címet.

A megbecsülésben azok a személyek tevékenységét jutalmazták, akik mindennapi életük, hétköznapi foglalkozásuk során Nagykőrös érdekében kiemelkedő, a közösség számára példamutató teljesítményt nyújtottak, nyújtanak. Továbbá azon személyek tevékenysége iránti elismerésüket is kifejezték ezzel a díjjal, akik ugyan már nem a városunkban élnek, de Nagykőrös sorsának alakulását továbbra is szívügyüknek tekintik.
Az elismerő címek odaítélésébe bevonták a lakosságot is, akik augusztus 15-ig jelölőlapon adhatták le szavazataikat. A 2008-as évben legtöbb szavazatot Körtvélyesi László, Német Andrásné és Kapás Tibor kapta, így Ők vehették át a díjakat.
A díjkiosztást követően a Kapó „birodalom” tulajdonosával, Kapás Tiborral beszélgettem.
Mezőgazdasági szakboltja és patinás antikváriuma igazi színfoltja városunknak. Azonban a Nagykőrösi Napok rendezvény keretében egy teljesen más tevékenysége által érdemelte ki a díjat.

Mi is volt ez?
-Először is köszönöm az elismerést, nagyon kellemes meglepetés volt számomra. A kitüntetést a természet, ezen belül különösen az erdő védelme iránt kifejtett tevékenységem elismeréseként kaptam. Több, mint 15 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni Nagykőrös természeti értékeivel, ezen belül a jelfák összeírásával, azok felkutatásával, védelmével.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársai is felfigyeltek munkámra, nekik köszönhető, hogy a tevékenységemet széles körben megismerték.
A pusztai tölgyeseinket, amely a világon egyedülálló természeti örökség levédte a Duna-Ipoly Nemzeti Park. Így Nagykőröst már nemcsak Arany János, hanem a „pusztai tölgyesek” városaként is fogják emlegetni.
Nagy sikernek tartom, hogy ezeket a fákat országos védettség alá fogják venni, melynek folyamata már megkezdődött.

-Hogyan látja, napjainkban mennyire óvjuk ezeket a természeti kincseinket?
-Én azt tapasztalom, hogy egyre inkább nagyobb figyelmet fordítunk a természet- a növény - állatvilág – védelmére. Folyamatosan lehet látni, olvasni, hallani, hogy óvjuk, védjük természeti kincseinket, s egyre többen tesznek is ezért. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak és a helyi sajtónak fontos szerepe van.

-A természetvédelem egy örök és kifogyhatatlan munkafolyamat. Mi lesz a következő lépés?
-Új jelfákat jelölünk ki. Az erdőnkben vannak olyan, méretük alapján is kimagasló fák, melyeket meg kívánunk nevezni. Ötleteket várunk a város lakosaitól, hogy kit tartanak arra érdemesnek, hogy fát nevezzünk el róluk. Hasonló pályázatot már korábban is írtunk ki, ezt most felelevenítjük.
Terveim között szerepel az is, hogy felkeresem az iskolákat, ahol osztályfőnöki, vagy biológia, vagy földrajz óra keretén belül kirándulásokat szerveznénk az erdőbe. Fontosnak tartom, hogy ne csak a tankönyv hasábjain keresztül olvassanak a természetről, hanem tapasztalják is meg. Én úgy gondolom, hogy minden kőrösi diáknak illik megismerni a Pálfájai tanösvényt, illetve látogatást tenni az erdőbe, ahol természeti kincseinkkel találkozhatunk.
 

 
  Rovat: replique Breitling  - Hozzászólás: 41

A természet ne csak emlék legyen

  2010. február 24. 20:48

Tavasszal, mikor egy-egy kiadós záporeső, zivatar után szinte szabad szemmel látható a rügyek növekedése, még azok is a szabadba vágynak, akik egész évben nem tesznek ilyet. A hegyvidékek ilyenkor különösen megtelnek turistákkal, mert azt hisszük, kirándulni csak a hegyekben lehet. Ez azonban tévedés!
Az Alföld különleges ősi erdőknek nyújt otthont, amit nagyon is érdemes megnézni.
Sokak számára még ismeretlen, hogy tőlünk egy karnyújtásnyira, Nagykőrösön is egyedülálló természeti érték rejtőzik. A botanikusok szerint ez egy világszám.

A pusztai tölgyes Európában elsőrangú természeti érték. A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, Nagykőrös Város Önkormányzata és a WWF (a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete) Magyarország együttműködésével természetvédelmi program indult az Alföld egyik utolsó, Nagykőrös mellett található pusztai tölgyesének a megóvásáért.
Mit is jelent, jelenthet ez a nagykőrösi lakos számára?
A közelmúltban természetvédelmi munkásságáért kitüntetett Kapás Tibort kérdeztük. Az önkéntes természetvédőnek közel tíz éves munkája fekszik abban, hogy Nagykőrös természeti kincsei ne csak emlékként maradjanak meg az utókor számára.

-A nagykőrösi tölgyerdő nagy része Európai Uniós tagságunkig nem állt természetvédelem alatt, azóta viszont kiemelt jelentőségű része lett az Unió természetvédelmi hálózatának, a Natura 2000-nek
Az Unió forrásokat is biztosít a természeti értékek megóvásához, ennek köszönhetően valósulhat meg a nagykőrösi tölgyesekben a természetvédelmi projekt.
A program célja a nagykőrösi pusztai (homoki) tölgyesek és gyepek élőhelyeinek hosszú távú megőrzése. Fontos cél továbbá a természeti értékek megismertetése, hogy könnyebb legyen megérteni milyen páratlan növény-, és állatvilággal büszkélkedhetünk jelenleg.

A nagykőrösi pusztai tölgyes, melynek a jól ismert erdő része a Pálfája, a legnagyobb és legtermészetesebb állapotban megmaradt homoki erdőssztyepp állomány Európában.
A pusztai tölgyesek jellemzője, hogy kisebb-nagyobb rétek tagolják. A honfoglalók ugyanazt a tájat láthatták, mint ami jelenleg is foltokban megfigyelhető. Az úgynevezett erdős sztyepp Ázsiától a Kárpát medencéig terjedt, hazánk területén ér véget, ennek is köszönhető, hogy a honfoglalók ezen, az általuk jól ismert és megszokott területen maradtak.
A pusztai tölgyesekhez képest a gyöngyvirágos tölgyesek zártabb, sűrűbb növényállományt képeznek, amelyeknek jellemző aljnövényzete a gyöngyvirág.
Az élővilágot biodiverzitás, sokféleség jellemzi.
Mind a pusztai, mind a gyöngyvirágos tölgyesek uralkodó fafaja a kocsányos tölgy, mellette foltokban megtalálható a fehér- és szürkenyár, a mezei szil, néhány vadkörte és bibircses nyír. Ezen növények mellett megtalálható tájidegen növények az akác, a gyalog akác, kései meggy stb.
A cserjeszintben található jellemző fajok: a fagyal, az egybibés galagonya, mely fehérben pompázik, a csíkos kecskerágó, a kökény és a mogyoró.
A fűfélék jellemző növényei: a homoki cserkesz, a keskenylevelű perje, az árvalányhaj, a tarka nőszirom stb.
A homoki tölgyesek reliktum (maradék) fajai: a tartós szegfű, amely Európában egyedülálló, a homoki nőszirom, a fekete kökörcsin, a homoki cickafark, stb.

A természet közeli erdők – mint amilyen a nagykőrösi pusztai tölgyesek is- rovarvilága sokszínűbb, mint a telepített erdőké. Nagykőrösön, a tölgy erdőben olyan rovar ritkaságokat figyelhetünk meg, mint Európa legnagyobb rovara: a szarvasbogár, továbbá a nagy hőscincér, az orrszavú bogár, a pompás virágbogár, a kék fadongó, a szarvas ganéjtúró, a nagy gubacsdarázs, továbbá számos nappali és éjszakai lepkefaj, úgy mint a tölgyfaszeder, az ezüstfoltos pápaszem, a nagy tölgyfaaraszoló, a nagy éjjeli pávaszem.
A madárvilágra is érdemes odafigyelni. A fakopáncsok és harkályok kopácsolását jól ismerjük, a középfakopács, a balkáni fakopács, a karvaj poszáta, a kis őrgébics, a szalakóta, sőt a nagykőrösi erdőkben még fekete gólya fészkét is felfedeztük.
A nagykőrösi erdőben többféle emlős állat is megtalálható, így a dám, az őz, a szarvas, a nyúl, a vaddisznó, a borz, a róka stb.

A Pálfájában található Aréna közelében épült napközis tábort Nagykőrös város önkormányzata a Duna-Ipoly Nemzeti park és a WWF közös program keretén belül felújították, és egy kis oktatóközpontot hoztak benne létre azzal a céllal, hogy a nagykőrösi tölgyesek szépségét és kiemelkedő értékeit bemutassák az ide látogatóknak. Ugyanitt átadásra került a tanösvény is, ehhez készült a Cincér füzetek, amelyet Pap Bea és munkatársai állítottak össze, melynek célja, hogy tájékoztasson bennünket, felhívja figyelmünket a természeti kincseinkre.
A Nagykőrösön megvalósuló együttműködés és az erdők magántulajdonosaival, erdőgazdálkodóival kötött szerződés egyedülálló a magyarországi természetvédelem történetében, mely példaként szolgálhat más védett természeti területek megóvására is.
További célunk az, hogy a famatuzsálemeket is megvédjük az utókornak, segway electric scooter és őket Nagykőrösön élt híres emberekről elnevezzük annak érdekében, hogy örök emléket állítsunk emléküknek.
 

Omega falso rolex explorer falsi Patek Philippe replica
 
  Rovat: replique Breitling  - Hozzászólás: 35

Jelfák Nagykőrösön

  2010. február 24. 20:24

Nagykőrös lakosai már a régmúltban is szoros kapcsolatban voltak az erdővel. A város körülölelte és szinte védelmezte a kőrösi embereket a különféle támadásoktól. Az erdőben oltalmat, élelmet és megélhetést találtak.
Nagykőrös város címerében a kőrisfa található, ez nem adományozott címer, hanem felvett beszélő címer, amit az állandó használata törvényesített. (Thaly Kálmán 1907.)
A város nevét is a várost körülvevő kőrisfaerdőről kapta. A kőrisfa sajnos már csak nyomokban található meg az erdő területén. A városban sorfaként, és a múzeumkertben található nagyobb egyedszámban. Itt található az Arany Jánosról elnevezett, különlegesen szép magyar kőrisfa (Fraxinus angustfolia shbsp. panonica), amely a képen látható. Ez a fa névadójával hirdeti Nagykőrös kulturális arany korát, amelyre minden kőrösi ember nagyon büszke.

A múzeumkertben még 23 kőrisfa kapott helyi védettséget. Közöttük még kettő nevesített Gyaraki Jenő, és Törös László és Arany János, amely a képen látható. Az erdőben sétálva találhatunk többszázéves famatuzsálemeket is, ezek az ún. jel, illetve makkfák, amelyeket a régi időben is törvény védett a kivágástól. A városhoz legközelebb van a Pálfája, amelyet minden kőrösi gyermek (felnőtt) megmászott. Érdemes előtte elgondolkodni, hogy ez a fa mennyi mindent látott a történelem sodrásában. Valamikor az 1400-as évek közepén ültette egy Pál nevezetű polgár.


(Quercus robur, kocsányos tölgy, Törzskerülete: 610cm, Becsült kora: 600év)

Az erdőben még találhatunk 8 db nevesített famatuzsálemet, amelyet még Dezső Kázmér - Nagykőrös valamikori polgármestere - és munkatársai két erdőbejáráson 1933. június 1-én és 1934. május 31-én neveztek el. Az erdő területén 25 jelfát nevesítettek, amelyekből már csak 8 található.

  • Kisgatyás Kora: 400 év, Törzskerülete: 360 cm, Kocsányos tölgy Quercus robur
  • Kincses makkfa Kora: 450 év, Törzskerülete: 470 cm, Kocsányos tölgy Quercus robur
  • Mátyás király fa Kora: 400 év, Törzskerülete: 360 cm, Kocsányos tölgy Quercus robur
  • Rákóczi fa Kora: 600 év, Törzskerülete: 620 cm, Kocsányos tölgy Quercus robur
  • Széchenyi fa Kora: 400 év, Törzskerülete: 400 cm, Kocsányos tölgy Quercus robur
  • Fitoss Vilmos fa Kora: 400 év, Törzskerülete: 450 cm, Kocsányos tölgy Quercus robur
  • Szenthe Kálmán fa Kora: 350 év, Törzskerülete: 370 cm, Kocsányos tölgy Quercus robur

Az erdőben és Nagykőrös környékén még találhatóak névtelen famatuzsálemek is.

  • Szürke nyár (Popolus canescens) Kora: 200 év, Törzskerülete: 603 cm, ami országosan is ritka.

Az 2000-ben 14 személyről elnevezett fákkal olyan közismert helyi személyeknek állítottunk emléket, akik életük, munkásságuk során kiemelkedő cselekedeteikkel, alkotásaikkal gazdagították városunk (országunk) hírnevét. Az alábbi személyek fizikailag nem, de alkotásaik, szellemiségük révén még mindig közöttünk vannak.

Arany János (1817-1882) költő
Bánóczy Endre (1887-1970) gimnáziumi igazgató
Dezső Kázmér (1883-1959) jogász, polgármester
Gyaraki Jenő (1913-1997) tanár, igazgató
Hargitai Zoltán (1912-1945) botanikus
Kladács Alajos (1904-1972) festőművész
Kopa László (1902-1986) újságíró
Kovács Sándor (1928-1980) konzervgyár igazgató
Medve László (1928-1985) testnevelő tanár
Molnár Elek (1916-1996) kerámikus művész
Osváth tanár házaspár – Osváth Ferenc (1880-1954), Osváth Ferencné Kholan Albina (1888-1980)
Rácz József (1904-1989) festőművész tanár
Rácz Zsolt (1955-1998) vadászpilóta
Törös László dr. (1898-1986) tanár

Akit egy fa névadásával választanak, az beleköltözik a fa lelkébe és a fában él tovább. A fáknál, ha elérkezik a természetes végzet, az elhullott terméseket az állatok széthordják, azok új egyeddé fejlődnek, a természet teszi a dolgát, rá kell hagyni, mert a természet tökéletesen működik.
Ezekhez a fákhoz különböző mondák kapcsolódnak, amelyek szájhagyomány útján terjedtek, ilyen a Kincses makkfa legendája is.


Hogyan is szól a mese?

Hol volt, hol nem volt, volt egy erdőkerülő és annak szépséges leánya. A lány szőke, göndör hajú és nagyon szép szürkeszemű, enyhén molett, csalfa lány volt. Csalfasága abban mutatkozott meg, hogy imádott szerelmét elhagyta egy török vitéz kedvéért. Maczkó Albert, a csalfa leány szerelme nem hagyta annyiban, és véres bosszúra esküdött a sötét erdő mélyén. Öt nap öt éjjel kereste búvóhelyüket, mikorra megtalálta, a virágos mező közepén. Megleste az újdonsült szerelmespárt, majd követte őket a török vitéz sátráig.
Mivel a sátornál inába szállt a bátorsága, nem mert szembeszállni a törökkel, megvárta az estét, mikor már mindenki az igazak álmát aludta. Odalopódzott a szerelmespár sátrához, hogy megölje őket, de közvetlenül a sátor előtt egy bivalybőr csomagot talált. Kíváncsisága és félelme erősebb lett a bosszúnál, megfogta a csomagot és odébb állt egy hatalmas tölgy árnyékába, hogy megnézze, mi lehet a bivalybőrben.
Szeme-szája tátva maradt, mivel a bőrben óriási mennyiségű ékszert, aranyat talált. Mivel az arany olyan nehéz volt, hogy nem tudta elvinni, zsebeit telerakta, és a kincset a környék legnagyobb tölgyfájának tövébe elásta. –Hát ez a Kincses makkfa legendája – mondta Józsi bácsi és már horkolt is.

Remélhetőleg a természet, ezen belül is a fák védelme, még évtizedek múlva is hagyomány lesz, mivel a nagykőrösi emberek önzetlen segítségével még a következő electric scooter for adults században is mesélnek a kőrösi fák is, hirdetik Nagykőrös dicső múltját, jelenét és jövőjét.


Kapás Tibor
Természetbarát
 

Save

Save

 
  Rovat: replique de rolex  - Hozzászólás: 37
 

© Copyright 2009 kapofa.hu - Created by Isystem